Hur du använder kristaller för Stresshealing & För att ta bra beslut

Uppdaterat: 4 okt. 2021


När världen blir orolig runt omkring oss är det lätt att det skapas oro, ängslan och stress inom oss.


Även om vi har en inre tillit till att allt är som det ska, att allt har en anledning, och att vi är vägledda av något högre än oss själva, är det lätt som högkänslig att påverkas av alla andras energier.


För mig är det viktigt att alltid hålla mig grundad i min andlighet och vara medveten om att det alltid är jag själv som måste agera, även om jag blir vägledd av något högre.


Mina guider och änglar kommer inte göra jobbet åt mig (även om de hjälper mig) eftersom jag är här för att lära mig och utvecklas.


Ett bra exempel som förklarar detta är historien om mannen som höll på att drunkna.


Detta är historien om mannen som höll på att drunkna.


När han håller på att drunkna upplever han ändå ingen rädsla eftersom han är väldigt religiös och har en enorm tillit till att han är beskyddad av Gud.


”Gud kommer rädda mig”, säger han.


Först kommer en man i en båt förbi och erbjuder honom en flytväst.

”Nej tack”, säger han. ”Gud kommer rädda mig!”


Därefter kommer en helikopter ovanför hans huvud. Besättningen hissar ner en stege för att hjälpa den drunknande mannen, men igen så säger han: ”Nej tack. Gud kommer rädda mig.”


Till sist simmar en person ut till den drunknande mannen och säger: ”Klättra upp på min rygg. Jag kan föra dig till land.”


Men såklart vägrar fortfarande den drunknande mannen och säger igen: ”Nej tack. Gud kommer rädda mig!” Och mannen som ville rädda honom simmar då tillbaka till land.


Till sist drunknar sorgligt nog mannen och när han kommer upp till himlen frågar han Gud: ”Jag bad varje dag och jag levde i enlighet med min religion. Jag gjorde allt som Bibeln sa och därför undrar jag nu, varför du lät mig drunkna?”


Då svarar Gud: ”Jag skickade en båt, en helikopter och en man för att rädda dig, men du vägrade att ta emot deras hjälp!”


 

Jag tror att vi alla kan lära något från denna berättelse.


Jag tycker om den eftersom den visar hur viktigt det är att veta, att vi själva skapar vårt liv, att vi måste göra jobbet även om vi blir vägledda och får hjälp från något högre än oss själva - vad vi än tror att detta högre något är.


Hur är då detta relaterat till Stresshealing och kristaller?


När vi befinner oss i ett stressat tillstånd, påverkas olika delar av hjärnan.


Dessa delar är bland annat de som hjälper oss att ta beslut och att väga för och nackdelar i olika situationer.


Det betyder att när du går omkring och är orolig, ängslig och stressad, kan du inte fatta lika bra beslut, jämföra olika valmöjligheter och avgöra av vad som är bäst för dig.


Därför är det viktigt att återställa balansen i dina energier och lugna ner de automatiska stressresponser som triggas igång.


Ett väldigt enkelt sätt att göra detta på är att använda dig av kristaller för denna stresshealing.