Lätt Emotionellt Överväldigad? Lugna dina känslor och skapa fokus.

Uppdaterat: 4 okt. 2021


Det kan finnas många olika anledningar till varför vi blir emotionellt överväldigade.


Om du är högkänslig eller lätt blir påverkad av omgivningens och andras energi, är det ännu större chans att känslorna svämmar över ibland (eller ofta).


För mig, hjälpte det enormt att bli medveten om mina känslor, lära mig vad som triggade dem, träna på att ändra mitt tillstånd och lära mig välja en bättre känsla som tjänade mig bättre i stunden.


Vi är alla känslomässigt styrda på ett eller annat sätt eftersom känslor är energi i rörelse.


Det är alltid känslan som kommer först, därefter tankar, tillstånd, beslut och agerande.


Ett exempel på hur en känsla kan triggas omedvetet kan vara att en låt börjar spelas som du hört i en film tidigare. Denna filmen skapade en stark emotionell respons hos dig.


Även om du inte tänker på att låten spelas, kan den agera som en "trigger" och helt plötsligt börjar du uppleva samma emotionella respons.


Din hjärna börjar generalisera. Det vill säga, den plockar fram fler minnen där du hade samma känsla.


Efter en stund har du hamnat i ett tillstånd där olika reaktioner triggas i kroppen på grund av dessa känslor och minnen.


Om du inte är medveten om vad som sker inom dig kan ditt tillstånd påverka dig hela dagen och alla beslut du tar baseras på tillståndet du befinner dig i.


Detta är bara ett exempel för att visa dig hur själva förloppet kan utvecklas inom dig, när du inte är medveten om dina känslor.


Därför är det så viktigt att rensa upp bland alla negativa "triggers" vi samlat på oss genom livet.


Anledningen till att hjärnan generaliserar och "drar upp" fler minnen där du hade samma känsla, är på grund av en överlevnadsfunktion som är förprogrammerad i hjärnan.


Vi minns lättare saker som har en stark emotionell respons kopplad till sig.


Denna programmering handlar om hur livsviktigt det kunde vara för en människa att minnas tidigare händelser som skapat samma känsla. Oftast för att det på något sätt kunde vara ett hot mot vår överlevnad.


Är du högkänslig kan också andras energier ”smitta av sig” på dig.


Det är inte så konstigt som det kanske låter om du tänker att känslor är "energi i rörelse".


Om dina energier påverkas lätt, kan andras energitillstånd påverka ditt och du kan börja "känna vad de känner". Du upplever alltså deras energimässiga tillstånd.


Är du inte medveten om att du är högkänslig, kommer du antagligen tro att känslorna är dina egna.


Men det finns några enkla saker du kan göra för att undvika detta:


  • Du kan stärka ditt energifält och skydda din egen energi så att andras energier inte påverkar dig lika lätt.

  • Du kan också lugna din emotionella respons, genom dina handchakran, när du behöver snabb effekt.

  • Du kan träna på att välja en bättre känsla.