top of page

Vad är Själskontrakt?

Uppdaterat: 20 apr. 2022"I början av livet kan det kännas som att saker bara slumpvis ”händer oss”. När vi mognar och blir äldre, börjar vi upptäcka att vissa saker eller mönster upprepar sig, och att det finns en särskild ordningsföljd av händelser i vårt liv. Många av oss vandrar genom livet och upplever den ena krisen efter den andra och frågar oss själva, ” Finns det en djupare mening i allt detta kaoset? Kan någon bara berätta vad det är som händer i mitt liv!?” ~ Nicolas David Ngan ur boken Your Soul Contract Decoded


Innan du inkarnerar sägs det att du får se igenom dina tidigare liv och bestämma vilka uppdrag du ska ha i livet du ska påbörja. Dessa uppdrag kallas för själskontrakt och meningen med dem är att se till att du upplever och lär dig vissa saker under din levnadstid.


Det finns alltså en underliggande plan eller en spirituell karta i ditt liv, som du gjort för att hjälpa dig skapa ditt liv.


Din själ vet på djupet vad den är här för att göra, och du har antagligen gett dig själv ledtrådar som ska ”väcka” dessa minnena under ditt liv – det är det som menas när man säger att ”din själ alltid kallar på dig”.


Du kan ”känna” när något handlar om ett själskontrakt – det är som om du dras emot det, nästan som en magnet.


Efterhand som ditt liv utvecklas kan ett minne, djupt inom dig, väckas och du kan uppleva aha-stunder av saker som känns bekanta, som du känner att du borde fokusera mer på eller göra mer av.


Det är nästan som om du redan har sett den delen av din ”livsfilm”. Det kan komma som känslor av entusiasm eller upprymdhet över något särskilt. Det är det som ger dig små fjärilar i magen eller som jag brukar säga ”drar mig till det”.


De flesta själskontrakt handlar om att samla på dig upplevelser och livsläxor genom erfarenhet och polaritet. Det handlar om att balansera din karma.


Själskontrakt har att göra både med den spirituella och den fysiska delen av oss själva. Dessa två delar (spirituella och fysiska) har sedan tre olika aspekter, eller tre sorters kontrakt:

  • Karma Olösta problem, frågor eller händelser som du har tagit med dig från tidigare liv och som din själ vill försöka överkomma i detta livet.

  • Färdigheter Oftast latenta som ”väcks” eller ”låses upp” och kommer in i ditt medvetande för att kunna överkomma och lösa denna karman.

  • Mål Det underliggande ”drivet” som gör att vi stiger ur sängen varje morgon, de drömmar vi kommit till jorden för att manifestera.

Din Själs Mening – alltså den verkliga anledningen till att själen inkarnerat på jorden - är den totala summan av dessa.


Kontrakt om Karma


Karma är mer en anledning till att ett själskontrakt skapats, snarare än ett själskontrakt i sig själv.


Själva karman skapas av en situation eller händelse som skapar en stark energimässig reaktion.Händelsen eller situationen – alltså det som orsakade karman till att skapas - är det som kallas Samskara. (Jag kommer skriva mer om karma och samskara i nästa veckas inlägg 24/11. Skriv upp dig på mejllistan för att inte missa detta.)


Själskontrakt som är baserade på karma är ofta skapade tillsammans med andra själar - ofta de som tillhör samma själsfamilj/själsgrupp som du, vilka du antagligen levt många olika liv med och spelat många olika ”roller” till.


Eftersom ni mest sannolikt har levt många tidigare liv tillsammans så har ni skapat karma som behöver balanseras. Därför har ni tillsammans skapat kontrakt som handlar om er relation och era upplevelser, beroende på vad ni behöver uppleva och vilken karma som behöver balanseras.


Dessa kontrakt kan vara med dina föräldrar, dina syskon, dina bästa vänner, din man/fru, pojkvän/flickvän, dina barn, kollegor, osv.


Du kan också ha skapat kontrakt med själar som gått med på att behandla dig illa. Detta kan vara för att du behöver lära dig vissa saker och det kan vara enda sättet att lära dig det på.


Kontrakt om Färdigheter


Dessa handlar om de färdigheter/talanger du lärt dig i många tidigare liv och vare sig du ska ha tillgång till dessa med en gång, eller om vissa saker måste hända innan de låses upp.


Beroende på hur snabbt du får tillgång till detta bestämmer sedan hur snabbt du kan utföra dina uppdrag/mål som du är menad att göra.


Eftersom du får välja vilka sorts upplevelser och erfarenheter du ska ha (för att du ska kunna balansera din karma du har med dig sen tidigare) kommer du också få välja:


  • Var i världen du ska födas och var du sedan hamnar – alltså om du ska uppleva en flytt till en annan del av världen eller om du ska stanna på samma ställe.

  • Vilka styrkor och svagheter du ska ha – alltså vad du har lätt för och vad du har svårt för.

  • Vilka kunskaper du ska ta med dig – alltså om du ska ha direkt tillgång till kunskaper du lärt dig från tidigare liv.

  • Hur din kropp ska se ut - om du ska ha några fysiska hinder osv.


Kontrakt om Mål


Du har fötts hit med särskilda uppdrag och det är dessa som skapar det underliggande ”drivet” i dig.


Det är dessa som bestämmer vilka värderingar du har och vad ditt intresse automatiskt dras till.


I just den tiden vi lever nu, finns det också många gruppkontrakt om ett större, gemensamt mål.


Tillsammans har vi fått detta gemensamma uppdrag innan inkarnationen – att väcka varandra (och andra) och bidra till deras själsliga och andliga utveckling.


Små saker eller händelser ”tänder” ett ljus i en person, som sedan tar med sig denna lilla lågan och tänder någon annans. På så vis skapas denna ”domino-effekt” av uppvaknanden.


I en regression fick jag uppleva ett möte med en grupp andra själar, där vi tillsammans fick denna gemensamma uppgift i detta livet.


Denna regressionen tog mig alltså till en tid och plats mellan mina liv.


Alla själar i gruppen kändes trygga och bekanta. Vi var enskilda och sammankopplade på samma gång. Som en enskild vattendroppe men samtidigt hela havet.


Vårt uppdrag var att växa individuellt som själar, väcka varandra, bidra till andras själsliga utveckling och gemensamt lyfta energifrekvensen på planeten.


Kanske var du en av de själar som fanns med i denna gruppen och som inkarnerat för att sprida ditt ljus i denna livstiden?


Vare sig du arbetar med ljus (lightworker/ljusarbetare) eller sprider ditt ljus på ett annat sätt (lightbearer/ljusbärare) så är DU en väldigt viktig del av denna planeten och detta uppdraget.


 

Det finns många variationer på själskontrakt och dessa kan ge dig svar på många saker.


Jag hoppas du med hjälp av detta inlägget fått en inblick i vad själskontrakt är och klarhet i hur de påverkar olika aspekter av ditt liv.Blessings,

Angelica

 

Vill du lära dig mer om Själskontrakt?

Kursen om Själskontrakt är en av över 30 olika kurser för personlig & själslig utveckling som ingår i Youphoria Sisterhood och som du automatiskt får tillgång till genom medlemskapet.


Här får du också lära dig att hitta ditt Soul Purpose, manifestera ett liv du älskar, skapa kontakt med din inre vägledning, lära känna dina änglar & guider och bli medveten om vem du är på själsnivå. 

Detta är det andra av tre inlägg som handlar om Tidigare Liv:


533 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Commentaires


bottom of page