Är du en "People Pleaser"?

Uppdaterat: 23 nov. 2020


Människor handlar oftast utifrån två grundliggande krafter: 1. Att på något sätt uppnå en bra känsla eller 2. Att på något sätt undvika en dålig känsla.


Våra drivande krafter drar oss alltså antingen mot något vi vill känna eller från något vi inte vill känna.


Något som finns inprogrammerat i vårt DNA är en längtan efter att vara trygga, älskade och accepterade. Det är alltså något av de största känslorna vi strävar efter att uppnå.


De känslor vi gör mest för att undvika är olika rädslor som är motsatsen till dessa.


Som kvinnor ger vi ofta bort vår kraft till andra i ett försök att bli omtyckta och accepterade. Vi vrider och vänder på oss själva för att passa formen för andras tycke. Något som egentligen är bortom vår kontroll.


”Du kan vara den saftigaste, godaste persikan i hela världen, och det kommer ändå finnas de som inte gillar persikor”.

Så varför är vi då inte bara oss själva och låter de som gillar oss naturligt komma till oss?


Det kan finnas många anledningar till varför vi har formats till "people pleasers" och det finns såklart olika grader av hur långt vi normalt är villiga att gå för att vara andra till lags.


People pleasing handlar inte om att vara en hjälpande person utan det handlar om att hjälpa andra på bekostnad av dig själv. Att hela tiden sätta andras behov framför dina egna är som ett gift som är förklätt till snällhet.Vad är en People Pleaser?


En people pleaser kan översättas till människobehagare. Även om det ordet kanske inte riktigt får exakt samma känsla i översättningen så kommer jag använda mig av det här framöver.


En sådan person är den snällaste och mest hjälpsamma person du känner. Hon säger aldrig nej och du kan alltid be henne om en tjänst eller hjälp med något.


Hon spenderar mycket av sin tid med att göra saker för andra. Hon får sitt eget arbete gjort, hjälper andra med deras arbete, planerar allting och är alltid där för familjemedlemmar och vänner.


Hon kan låta som en toppenperson.


Men ofta mår hon själv väldigt dåligt, eftersom hon gör allt detta för andra, på bekostnad av sitt eget välmående.


Detta är alltså inget hälsosamt beteende.Varför blir man en Människobehagare?


Under åren jag arbetat med livscoaching, stresscoaching och själscoaching har jag sett många människobehagare, oftast kvinnor, med samma grundläggande önskan; Att känna sig värdefulla.


Några upplever att enda sättet att göra det, är genom att sätta sina egna behov åt sidan och låta andras behov och önskningar vara i centrum.


Detta kan fungera ett tag och leda till färre konflikter med andra, men din inre konflikt kommer fortsätta att växa.


Själva vanan att offra sig själv för andra är oftast inte problemet, utan problemet är att man ser sitt eget värde i hur andra uppfattar en.


Detta är oftast den underliggande orsaken till varför man är så villig att vara andra till lags. Man har en föreställning som säger att; ”Om jag säger ja till allt som bes av mig, kommer jag bli accepterad och omtyckt”.


Det ligger alltså ofta en rädsla av att bli bortvald eller en rädsla för att misslyckas i grunden till varför. Människor gör alltid mer för att undvika en dålig känsla än för att uppnå en bra känsla.


Det finns också de som har en bakgrund av att bli illa behandlade och som någonstans på vägen har bestämt att bästa chansen för att bli behandlade bättre, är att vara till lags för den som behandlat dem illa. Efter ett tag blir detta en del av deras liv.