3 Olika Sätt Du Hindrar Negativ Energi Från Att Nå Dig

Uppdaterat: 14 okt. 2021


Negativ energi kan få dig att känna dig tömd och nedstämd. Ofta upptäcker du inte att du utsatts för negativ energi förrän du redan känner av effekterna från den.


Det bästa är om du kan undvika negativa människor, situationer och tankar. Men som du säkert redan upplevt, är det inte alltid möjligt. Det bästa du kan göra då är att vara förberedd.


Med dessa tips kan du inte bara hindra negativ energi från att nå dig, utan du kan också använda dem för att bli av med negativ energi som redan påverkat dig.


Men först behöver du få en överblick om var negativ energi kan komma från.


  1. Den kan komma från människor runt omkring dig.

  2. Den kan komma från skadlig strålning.

  3. Den kan komma från dig själv, genom dina tankar, föreställningar och reaktioner.


1. Negativ energi från andra människor.

Denna sortens energi kommer på tre olika sätt.

  • Negativ energi projiceras medvetet mot dig. Alltså andra utsätter dig för något, så som negativa kommentarer, mobbing, kränkning etc.

  • Negativ utstrålning smittar av sig på dig. Detta är typiskt vanligt för dem som är extra känsliga för andras energier, så som empater och högkänsliga människor.

  • Energi stjäls från dig genom energisträngar. Detta kan hända vem som helst och händer oftast utan att du inser det. Det händer när andra inte vill släppa taget om dig, de älskar den energin du utstrålar eller så vill de helt enkelt ”hålla kvar kontakten” med dig i sitt energifält. Energisträngar kan skapas och sitta kvar i många, många år om de inte avlägsnas.


2. Negativ energi från skadlig strålning

Detta är den sortens energi som kommer från elektromagnetisk strålning, wi-fi och liknande.


3. Negativ energi från dig själv.

När du har negativa tankar om dig själv, andra, händelser eller situationer så skapas det negativ energi i din kropp.


Denna energin börjar oftast i ett av dina chakran och sprider sig sedan till andra chakran i kroppen och därefter vidare ut i ditt energifält/ aura.


När negativa tankar blir en vana så förvandlas de ofta till negativa föreställningar. Detta betyder att du har en förväntning om negativitet i vissa situationer eller av vissa människor. Detta påverkar i sin tur hur du börjar reagera på din omgivning och eftersom du redan har en hårt satt negativ föreställning, så bekräftar du lättare din förväntning om det negativa eftersom din hjärna letar efter bekräftelse på de du tror starkt på.


Så det blir en ond cirkel av negativitet som bara växer och växer.


Hur kan du då skydda dig mot negativ energi?


Här är tre exempel:


#1 Ljusbubblan

Detta är en enkel men väldigt effektiv teknik du kan använda för att skydda dig mot negativ energi från andra människor. Du har säkert hört talas om den tidigare.


Du visualiserar helt enkelt en bubbla av ljus runtomkring dig.


Denna tekniken används inom många terapier och du kan lätt använda dig av den eftersom du inte behöver något fysiskt med dig, du behöver bara ditt inre seende.


Om du är medlem i Youphoria Sisterhood finns det en vägledd meditation i kursen om att "Skydda din Energi", som hjälper dig att skapa detta energimässiga skydd.#2 Använda Kristaller