Hur Karma & Samskara påverkar ditt liv.

Uppdaterat: 19 nov. 2019


När man säger ordet Karma så tänker de flesta på lagen om orsak och verkan. Alltså "det du gör får du tillbaka".


Många ser karma som en slags energimässig rättvisa.


Detta stämmer på sätt och vis. Det intressanta är att veta HUR detta fungerar.


Karma fungerar inte som en rättssal, där du straffas för saker du gjort. Karma är inget straff som kommer och "knackar på dörren". Karma handlar om hur lätt eller svårt ditt liv kommer bli.


Det vi gör kommer alltid tillbaka till oss för att balansera ut sig.


Stjäl du från någon så kommer du få upplevelsen av att ”bli stulen från” eftersom du behöver ha båda upplevelserna. På det sättet balanseras energierna ut och du får lärdomen från båda dessa upplevelser.Hur fungerar karma då?


Om du tänker att du står framför ett stort glasfönster.


Genom glasfönstret ser du ditt liv och allt som händer i det. Glasfönstret är ditt filter – din ”chitta”.


Om du inte har någon karma överhuvudtaget så är glasfönstret helt klart. Du ser världen precis som den är. Det finns alltså inget som ”förvränger/påverkar” hur du ser och uppfattar saker eller händelser.


Om du har mycket karma, så är glasfönstret förändrat. Kanske det är tonat i olika färger, kanske glaset har mönster i sig vilket ”förvränger/påverkar” saker du ser på andra sidan. Eller så kanske glaset är suddigt och det är svårt att tolka exakt vad du ser.


På detta sättet påverkar karma hur du ser och upplever världen.Karma ”goes both ways”.


Likadant ”filtreras” också allt du gör och säger UT genom detta filter.


Alltså din intention, det som du uttrycker (säger/gör) måste också gå igenom detta filter innan det når andra/världen.


Filtret går alltså på båda hållen. Energi in och energi ut.


Det betyder att alla dina handlingar, dina vanor och ditt beteende också påverkas av din karma eftersom det ”förvrängs/påverkas” av detta filter på vägen ut från dig.


Detta är alltså hur karma ger denna energimässiga rättvisan om orsak och effekt.


Olika människor kommer alltså titta på, eller uppleva, exakt samma saker men uppfatta vad de ser helt olika, beroende på detta filter. Hur mycket filtret förvränger/påverkar vad de ser beror på hur mycket karma denna personen har.


Likadant kan två personer ha samma intention i det de gör, men beroende på sitt filter kommer världen uppfatta det de gör på olika sätt eftersom deras intention förvrängs på vägen. Den filtreras genom deras chitta som ”förvrängs/påverkas” av deras karma.


Du har säkert hört någon säga "Det kvittar vad jag gör, eller hur mycket jag än försöker, så blir det ändå aldrig som jag tänkt mig", eller "Vad jag än säger, eller hur jag än säger det, så uppfattar andra mig på fel sätt". Detta kan bero på att deras karma påverkar vad de gör/säger och även om deras intention är bra, förvrängs budskapet på vägen ut.


När du har "karma med en annan person" påverkar detta "filter" hur ni ser och upplever varandra.


Om någon har varit en fiende eller gjort dig väldigt illa i ett tidigare liv, kommer du uppleva den själen genom det filtret i detta livet - även om den i detta livet är en vän. Det kommer ligga som en undermedveten känsla hos dig.Karma &