top of page

Hur Karma & Samskara påverkar ditt liv.

Uppdaterat: 19 nov. 2019


När man säger ordet Karma så tänker de flesta på lagen om orsak och verkan. Alltså "det du gör får du tillbaka".


Många ser karma som en slags energimässig rättvisa.


Detta stämmer på sätt och vis. Det intressanta är att veta HUR detta fungerar.


Karma fungerar inte som en rättssal, där du straffas för saker du gjort. Karma är inget straff som kommer och "knackar på dörren". Karma handlar om hur lätt eller svårt ditt liv kommer bli.


Det vi gör kommer alltid tillbaka till oss för att balansera ut sig.


Stjäl du från någon så kommer du få upplevelsen av att ”bli stulen från” eftersom du behöver ha båda upplevelserna. På det sättet balanseras energierna ut och du får lärdomen från båda dessa upplevelser.Hur fungerar karma då?


Om du tänker att du står framför ett stort glasfönster.


Genom glasfönstret ser du ditt liv och allt som händer i det. Glasfönstret är ditt filter – din ”chitta”.


Om du inte har någon karma överhuvudtaget så är glasfönstret helt klart. Du ser världen precis som den är. Det finns alltså inget som ”förvränger/påverkar” hur du ser och uppfattar saker eller händelser.


Om du har mycket karma, så är glasfönstret förändrat. Kanske det är tonat i olika färger, kanske glaset har mönster i sig vilket ”förvränger/påverkar” saker du ser på andra sidan. Eller så kanske glaset är suddigt och det är svårt att tolka exakt vad du ser.


På detta sättet påverkar karma hur du ser och upplever världen.Karma ”goes both ways”.


Likadant ”filtreras” också allt du gör och säger UT genom detta filter.


Alltså din intention, det som du uttrycker (säger/gör) måste också gå igenom detta filter innan det når andra/världen.


Filtret går alltså på båda hållen. Energi in och energi ut.


Det betyder att alla dina handlingar, dina vanor och ditt beteende också påverkas av din karma eftersom det ”förvrängs/påverkas” av detta filter på vägen ut från dig.


Detta är alltså hur karma ger denna energimässiga rättvisan om orsak och effekt.


Olika människor kommer alltså titta på, eller uppleva, exakt samma saker men uppfatta vad de ser helt olika, beroende på detta filter. Hur mycket filtret förvränger/påverkar vad de ser beror på hur mycket karma denna personen har.


Likadant kan två personer ha samma intention i det de gör, men beroende på sitt filter kommer världen uppfatta det de gör på olika sätt eftersom deras intention förvrängs på vägen. Den filtreras genom deras chitta som ”förvrängs/påverkas” av deras karma.


Du har säkert hört någon säga "Det kvittar vad jag gör, eller hur mycket jag än försöker, så blir det ändå aldrig som jag tänkt mig", eller "Vad jag än säger, eller hur jag än säger det, så uppfattar andra mig på fel sätt". Detta kan bero på att deras karma påverkar vad de gör/säger och även om deras intention är bra, förvrängs budskapet på vägen ut.


När du har "karma med en annan person" påverkar detta "filter" hur ni ser och upplever varandra.


Om någon har varit en fiende eller gjort dig väldigt illa i ett tidigare liv, kommer du uppleva den själen genom det filtret i detta livet - även om den i detta livet är en vän. Det kommer ligga som en undermedveten känsla hos dig.Karma & Samskara


Karma betyder ”handling” (på engelska action) och skapas när du gör något som lämnar efter sig ett starkt energiavtryck. Jag skrev om energiavtryck i tidigare inlägg ”Hur tidigare liv kan hjälpa dig i ditt nuvarande liv”, samt i ”Vad är Själskontrakt”.


När du upplever något och du ger denna händelsen mycket uppmärksamhet, alltså händelsen skapar en stark energimässig/emotionell reaktion hos dig, skapas detta energiavtrycket som lagras i ditt Akasha Arkiv.


Om du läst tidigare inlägg så minns du kanske att jag skrev att vi har en omedveten tendens att skapa liknande händelser i vårt liv som vi upplevt i tidigare liv, eftersom vi undermedvetet försöker balansera den karman som skapats.


När vi inte medvetet tar kontrollen över våra reaktioner på dessa händelser så går vår automatiska respons in och vi reagerar antagligen exakt som vi gjort tidigare.


När denna karman (händelsen) har upprepat sig flera gånger och fått samma energimässiga respons från oss (under samma liv eller flera liv) så skapas det som kallas för Samskara.


Samskara är summan av många handlingar/händelser (karma) som lagras som energiavtryck och dessa skapar ett beteendemönster eller en väldigt djup vana (en samskara) som du tar med dig från livstid till livstid.


Samskara kan omedvetet styra ditt liv eftersom du är så påverkad av dessa energimässiga beteendemönster/vanor.


Ofta krävs det många upprepade handlingar för att skapa denna Samskara (vanan), men den kan också skapas vid ett enda tillfälle om det är något som är väldigt traumatiskt eller emotionellt laddat.


Om du skulle gå till en psykolog för att du har en rädsla för vatten (som du inte vet var den kommer ifrån) så kanske hon börjar med att fråga dig när du först upptäckte denna rädslan. Sedan frågar hon fler frågor som går längre tillbaka, kanske från din barndom, osv.

Det psykologen gör då är att hon letar efter karman (handlingen/händelsen) som skapade samskaran (beteendet/vanan). Hon letar alltså efter händelsen som skapade rädslan. Hon letar efter karman som skapade samskaran.


När du gör en regression är det likadant. Du letar efter det livet där en händelse (karma) skapade ett kraftigt energiavtryck som du tagit med dig och som nu visar sig i ett beteende/vana (samskara) i detta livet.Hur löser du upp din karma?


"Det är dina medvetna handlingar som avgör ditt livsöde." ~Sadhguru


Dina automatiska reaktioner kommer från dina vanor, föreställningar och beteendemönster – din samskara.


När du blir medveten om dessa så kan du lära dig att medvetet agera när något händer, istället för att omedvetet/automatiskt reagera.


På det sättet kan du förändra ditt filter och därigenom påverka och lösa upp din karma.


När du ifrågasätter dina föreställningar, dina regler och ditt beteende kan du lära dig se förbi ”illusionen” som karman skapat och se händelser på ett nytt sätt.


Du förändrar din samskara och balanserar på så sätt din karma.


De bästa metoder jag lärt mig för att göra detta kommer från Mental Träning och NLP.


Om du är intresserad av att lära dig mer om detta kan jag rekommendera Lars-Eric Uneståhls arbete och böcker för mental träning. Jag har själv utbildat mig till licensierad mental tränare hos honom.


Även Tony Robbins arbete och böcker är fantastiska. Tony fokuserar mycket på coaching och NLP. Tony är fantastisk och har hjälpt miljontals människor att förändra sitt liv.


En tredje persons arbete jag tycker mycket om är Byron Katie och hennes metod ”The Work”. Hennes metod hjälper dig ifrågasätta dina ”sanningar” och lär dig se saker på ett helt nytt sätt.


Mina metoder och de arbete jag gör är alltid en blandning av dessa metoder (mental träning, NLP, coaching) som jag integrerar med det spirituella.


Min sanning är att vi är själar i en mänsklig kropp.


Det är därför viktigt att ta både den fysiska- och den själsliga delen av oss med i beaktning när vi försöker skapa förändring hos oss själva.


Jag tror, att när vi hittar balansen mellan dessa, så upplever vi sann glädje och balans. Det är då du upplever din eufori – din youphoria.


Jag hoppas detta inlägget gett dig en större förståelse i hur din Karma påverkar ditt liv och att den gett dig en inblick i hur allt är sammanlänkat.


Blessings,

Angelica


 

Glöm inte skriva upp dig på mejl-listan så du inte missar kommande inlägg (varje torsdag) i Youphoria Arkivet.

506 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page