top of page

Hur Tidigare Liv kan hjälpa dig i ditt Nuvarande Liv.

Uppdaterat: 20 apr. 2022Som själscoach jobbar jag med själens Hela livsresa och som mental tränare har jag fått lära mig hur viktigt det är att endast ta saker från det förflutna – som du har nytta och användning av just nu.


Detta är en hårfin balans eftersom det är lätt att fortsätta gräva och gräva när man väl har börjat.


Jag har sett fantastiska transformationer som skett (mitt framför ögonen på mig) när minnen från det förflutna och tidigare liv kommit upp till ytan. Bara minnet av dem har läkt problemen de orsakar nu.


Ha alltid i åtanke att du kan gräva fram skatter, men du kan också gräva dig ett djupt hål som du sedan har svårt att ta dig upp från. Balans är viktigt.


 

Tidigare liv kan vara en genväg till att lära känna din själs hela livsresa, börja förstå grundorsaken till blockeringar och svårigheter du har i detta livet, samt vad ditt syfte och mening är.


Om du är medlem i Youphoria Sisterhood och redan gått igenom kursen för Tidigare Liv, har du fått utforska hur tidigare liv kan hjälpa dig läka gamla sår från det förflutna som påverkar dig nu och släppa blockeringar som skapar hinder för dig i detta livet.


Regression tillåter dig att resa djupt in i ditt sinne till den delen där alla dessa minnen finns samlade.


Vad kan då denna utforskning av tidigare liv hjälpa dig med?


  • Ge dig svar på viktiga frågor i ditt liv

  • Släppa rädslor & fobier samt förbättra hälsa & välmående

  • Förbättra dina relationer – Förlåta och släppa skuldkänslor

  • Lösa upp Blockeringar

  • Aktivera färdigheter och förmågor


 

Få svar på viktiga frågor i ditt liv


Många av de saker som ”kallar på dig” eller som du känner dig starkt dragen till, har ofta att göra med själskontrakt du skapat innan du inkarnerade till detta livet. Men de kan också vara ”rester” från själskontrakt i tidigare liv som skapat karma du tagit med dig in i nuvarande liv. (Jag skriver mer om karma och själskontrakt i kommande inlägg.)


De saker som etsar sig fast och följer med oss från livstid till livstid har ofta att göra med vilka reaktioner vi haft på händelser vi upplevt – inte själva händelsen i sig själv.


Det är reaktionen som skapar ett starkt energiavtryck i vår själs historia och det är detta energiavtryck som dokumenteras i Akasha Arkivet. Ditt energifält håller sedan kvar detta energiavtryck och påverkar hela din energimässiga vibration.


Genom att utforska tidigare liv kan du få svar på varför vissa saker betyder så mycket för dig eller varför du påverkas extra mycket av vissa händelser, situationer eller personer.


Du kan också få svar på vad du valt att uppleva i detta livet och vilka uppdrag du gett dig själv.Släppa rädslor & fobier samt förbättra hälsa & välmående


Något som regression ofta ger är att det släpper rädslan för döden. När du får uppleva hur du levt många tidigare liv, blir du trygg i att det finns en del av dig som aldrig dör - en del av dig som är evig.


Jag har även upplevt hur rädslor och fobier försvunnit efter en regression.


Låt oss säga att du har en rädsla för trånga utrymmen som inte har någon förklaring – alltså det finns inget som hänt i ditt nuvarande liv som skulle orsakat denna fobin. Genom en regression får du kanske uppleva ett liv där du blivit instängd/inlåst (på något sätt) under en längre period vilket skapat en traumatisk upplevelse. Att aktivera detta minnet kan då hjälpa dig ta bort reaktionen som detta energiavtrycket gett dig och som du fortfarande upplever i detta livet.


Hälsoproblem av olika slag kan också handla om löften du gett i tidigare liv.


Kanske du levt ett liv där långa perioder av fasta varit en stor del av din livsstil och du tagit löften om att avstå från mat. Detta kan påverka din relation till mat i detta livet.


Det kan vara lätt att börja skylla nuvarande omständigheter på tidigare liv och det är inte det som är meningen – det är aldrig ett alternativ till att ta tag i dina problem. Men om du provat många andra saker och inte kan få några svar, så kan det handla om något du tagit med dig från tidigare liv.


Genom att utforska tidigare liv kan du dra lärdom och få förståelse för det du upplever och går igenom just nu.


En av mina kunder kom till mig för en chakrabalansering. Hon hoppades att detta skulle hjälpa mot hennes stora svårigheter med att sova. Hon hade svårt att somna och när hon väl somnat så vaknade hon ofta (med ett ryck) för minsta lilla ljud. Det var som om hon låg på helspänn hela natten och hon kände sig aldrig riktigt utvilad. Jag hittade inga direkta obalanser i hennes energier men fick guidning om att detta handlade om något som härstammade från ett tidigare liv. Så istället för att göra en balansering, rekommenderade jag henne att vi gjorde en regression.


Under denna regressionen fick hon se ett liv där hon levt som slav och där hon lyckats rymma från sin ägare. Hon var på rymmen under en lång period och kunde aldrig tillåta sig att sova ordentligt eftersom hon hela tiden var tvungen att vara på vakt ifall någon skulle hitta henne. Detta lämnade efter sig ett starkt energiavtryck av rädsla för att somna (för fara över hennes liv) och fortsatte påverka henne i detta livet. Genom att få reda på detta kunde vi tillsammans vägleda henne till en trygg plats och släppa denna rädslan från att fortsätta påverka henne. Förändringen var omedelbar och hennes sömnproblem försvann.Förbättra dina relationer – Förlåta och släppa skuldkänslor


Ofta väljer vi att inkarnera tillsammans med samma grupp av själar i många olika liv där vi ”spelar olika roller” till varandra.


En av dina föräldrar kanske varit din kollega i ett tidigare liv, din bästa vän har kanske varit din mormor och din man kanske har varit din son.


Ofta kan dessa tidigare roller spegla sig och påverka relationen vi har i detta livet.


Om din nuvarande man till exempel varit din son i ett tidigare liv, har du kanske en tendens att fortfarande ”mamma” honom eftersom energiavtrycket (av honom som din son) fortfarande sitter kvar och påverkar därför hur du behandlar honom i ditt nuvarande liv.


I en regression fick en kvinna jag känner väl veta att hon varit tjänare till sin mamma och syster i ett tidigare liv. Hennes mamma och syster hade fortfarande en tendens till att ta henne för given och parade upp sig mot henne för att försöka kontrollera henne. Efter regressionen sa kvinnan att hon aldrig tidigare riktigt kunnat sätta fingret på vad det var hon upplevde i relationen till sin mamma och syster förrän nu. Det hon fått se i detta tidigare livet stämde precis på hur hon kände sig behandlad av dem idag.


Tillsammans jobbade vi på att stärka hennes självkänsla och sätta starka och tydliga gränser. Det blev en del konflikter i början (de som dragit fördel av att du inte haft gränser innan är oftast de som protesterar mest när du väl sätter dem) men så småningom blev relationen mellan dem mycket bättre.


Du har också ofta karma med dig från relationer i tidigare liv som du tagit med dig (in i nuvarande liv) för att avsluta.


I relationer där du har svårt att förlåta någon eller där någon konstant ger dig skuldkänslor, kan du lättare att förstå var dessa kommer ifrån när du får uppleva vad som hänt i tidigare relationer med samma själ.


Exempel: Du är medveten om att en av dina vänner utnyttjar din generositet men du kan inte sluta hjälpa denna personen ändå eftersom du då känner väldigt starka skuldkänslor. Detta kan vara ett inlärt beteende (att tillgodose andras behov men aldrig dina egna), men det kan också vara så att du har en karmisk ”skuld” till denna personen. Detta får dig att känna ett väldigt starkt behov av att göra allt du kan för den personen även om det går till överdrift.

När du får reda på vad grunden till denna karman är, så kan du få förståelse för hur du kan avsluta den på ett sätt som tjänar er båda.


Varje erfarenhet du upplevt i tidigare liv – allt som gjorts mot dig och allt du gjort mot andra – har varit nödvändig för din själsliga utveckling. Försök därför inte att se dig själv i rollerna som offer och förövare, när du utforskar dina tidigare liv och relationer.


Du finns här för att lära dig vissa saker, ha vissa upplevelser och du har valt att spela dessa roller med andra själar för att få lära dig detta.


I ”själsform” består vi av ren ljus och kärlek. Det kräver därför en stor uppoffring av en annan själ att gå med på att inkarnera för att spela en roll där den skadar eller gör dig illa.


En sån handling skapar mycket karma för den själen som den sedan måste möta. Denna själen har kanske gått med på att göra detta för att du ska lära dig saker du inte kunnat lära dig på något annat sätt - och det är en kärleksfull uppoffring.


Ofta verkar det vara de själar som älskar dig mest, som går med på att behandla dig värst, eftersom de är villiga att ta på sig den negativa karman, de handlingarna ger, för din skull.


När du ser saker på detta sättet blir det oftast lättare att förlåta och kunna gå vidare.


Med det menar jag såklart inte att själva handlingen av något hemskt någonsin är ok. Utan jag menar att det ofta är lättare att kunna släppa taget (som en händelse har om dig) när du ser det ur ett större själsperspektiv, alltså när du kan hitta lärdomen och styrkan du fått från det som hänt.Lösa upp Blockeringar


Många blockeringar vi upplever i nuet, har uppstått i tidigare liv. Den vanligaste handlar om förmågan att kunna ta emot och ge kärlek i överflöd. De näst vanligaste är blockeringar som handlar om pengar eller ekonomi.


Dessa blockeringar uppkommer ofta när det finns ett starkt energiavtryck efter händelser som har med dessa ämnen att göra.


Du kan ha blivit väldigt sårad, besviken eller lurad i ett tidigare liv och därför svurit på att aldrig mer ”släppa in” någon så nära att de kan såra dig igen.


Blockeringar kan också bero på löften du lagt.


Du kan ha avlagt löften om att vara ensam om du till exempel levt som nunna eller munk. Samma löften kan också innebära att du avsagt dig materiella ägodelar och pengar.


En vanlig blockering jag ofta ser har med intuitiva förmågor att göra.


Det finns till exempel många kvinnor och män som känner en stark rädsla idag av att dela med sig av sina mediala gåvor. Antagligen har de i något tidigare liv blivit förföljda eller dödade för att ha uttryckt denna förmågan öppet.


Genom att lösa upp dessa blockeringar kommer du lättare kunna öppna dessa ”kanaler” så att energin kan flöda fritt.Aktivera färdigheter och förmågor


Detta är ett av de roligaste användningsområdena inom tidigare liv. Det är en metod du aktivt kan använda dig av för att förbättra ditt liv.


Hur kan det komma sig att vissa föds med extrema gåvor som visar sig redan i tidig ålder?

Det finns de människor som föds med unika gåvor. Det finns också de människor som provar något nytt, något de aldrig gjort förut och inser att de har en unik förmåga och redan bemästrar något som annars tar år att bli bra på.


Du har säkert hört om små barn som kan spela piano utan att någon lärt dem, människor som plockar upp en pensel och målar fantastiskt utan att någonsin ha målat tidigare, eller de som har enorm kunskap inom särskilda ämnen utan att de någonsin läst eller utbildats inom detta?


Ofta kan det handla om saker de lärt sig i tidigare liv - som de valt att ta med sig in i detta livet redan från födseln. Eller så har de lyckats aktivera dessa kunskaper och färdigheter.


Kunskap och lärdom kan också vara en sorts ”nerladdning” eller ”kanalisering” men ofta handlar det om att man studerat och haft enorm kunskap och kompetens inom detta i ett eller flera tidigare liv.


När du utforskar tidigare liv har du möjligheten att aktivera dessa kunskapsområden så att du kan använda dig av dessa i ditt liv idag. På det sättet får du ett enormt försprång i detta livet.


 

Vare sig du kallar det cellminne, genetiska koder eller minnen från det kollektiva medvetandet så kan du ofta läka saker i nuet genom att släppa grundorsaken från det förflutna – annars tar du bara hand om symtomen och inte orsaken.


När du får återuppleva och läka dessa gamla minnen och det energiavtryck din känslomässiga reaktion på händelsen skapat – så kan du förändra de livsblockeringar du upplever just nu.


Vi återskapar ofta omedvetet liknande situationer för att kunna läka orsaken till vår smärta/lidande. Om dessa känslor du upplevt (rädsla, ilska, sorg etc.) i en traumatisk händelse i ett tidigare liv fortsätter att bli nertryckta så stannar dem i ditt energifält och fortsätter skapa konflikter i liv efter liv. Men när du får chans att konfrontera dem (och släppa dem) så slutar de att kontrollera dig.


Det är alltså inte själva traumat som orsakar blockeringen/problemet i detta livet, utan meningen och betydelsen du gett den händelsen.
Jag hoppas att du genom detta inlägget fått en överblick om vad fördelarna är med att utforska dina tidigare liv och att du också kan se det positiva förmånerna detta kan ge dig inom olika områden.


Blessings,

Angelica

 

Vill du lära dig mer om dina tidigare liv, hur du öppnar upp dina intuitiva gåvor och får kontakt med din högre vägledning?


Då vill jag bjuda in dig att bli en del av Youphoria Sisterhood!


Detta är ett medlemskap för kvinnor, där du varje månad, får tillgång till nya kurser, nya övningar, meditationer och själsresor för din personliga och andliga utveckling.


 

Detta är det första av tre inlägg som handlar om Tidigare Liv:


Del 2 handlar om Själskontrakt.


802 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page