3 Steg att arbeta med Gudinnan Kali

Uppdaterat: 26 sep. 2019


Vad är Shakti?

Shakti är livsenergin som finns i allt. Det är den feminina energin och den skapande, kreativa energin.


Själva ordet Shakti betyder energi, kraft eller livsenergi. Denna livsenergi flödar som olika krafter inom dig och kan ta form som olika personligheter eller energier.


Inom Hinduismen beskrivs dessa olika personligheter av Shakti som olika Gudinnor.


De personliga former som Shakti tar, erbjuder dig olika sätt att uppleva dessa energier inom dig. Eftersom du består av Shakti så uttrycks dessa personligheter också genom dig.

När du fokuserar på och arbetar med en av dessa personligheter, kan den formen/gudinnan bli en inre kraft där du får möjlighet att uppleva och utveckla den delen hos dig själv som denna energi och personligheten representerar.


Här kommer en beskrivning av en av dess Gudinnor, Kali, och hur du kan arbeta med henne i din personliga och spirituella utveckling.


Kali Shakti


Kali är en av de olika skepnader i vilken den Gudomligt Feminina energin, Shakti, tar form för att skydda det goda mot det onda.


I indisk mytologi beskrivs hon först som en vild, krigshärjad dräpare av demoner som visar sig när världen hotas av mörka krafter.


Hon är särskilt beskyddande över det feminina.