Jorda Dig med Baschakrat eller Jordchakrat? Vad är skillnaden?

Uppdaterat: 20 okt.


Att hålla dig själsligt och mentalt jordad betyder i stort sett att du ankrar din andliga energi i din kropp, så att du är närvarande och fokuserad.


Det finns också kroppslig jordning som handlar om att använda sig av jordytans naturliga energiladdning för att neutralisera den positivt laddade energin vi utsätts för från elektromagnetisk strålning, wifi, osv. (Jag kommer skriva mer om denna sortens jordning i ett senare inlägg.)


Men när vi pratar om att jorda oss genom våra chakran, så pratar vi om att jorda vår andliga, själsliga eller mentala energi.


Anledningen till att detta är viktigt, är för att vi ska vara närvarande nuet.

Vi befinner oss ofta konstant "uppe i huvudet" – antingen i det förflutna eller långt i framtiden.


När du är ojordad i din mentala energi är du i dina tankar för mycket, vilket kan göra dig ofokuserad, skapa oro, ångest, osv.


När du är helt närvarande i nuet försvinner mycket av dessa negativa känslor eftersom dessa oftast handlar om det förflutna eller framtiden.


Det kan vara lätt att tänka att det skulle vara positivt för din andliga utveckling att konstant vara i dina högre chakran, eftersom det är det som sker när du får en högre vibration, men det är samtidigt viktigt att komma ihåg att du har valt att finnas här på jorden för att uppleva livet helt och fullt. Det är därför viktigt att ha båda fötterna stadigt på jorden och skapa denna balans för att må bra.


Att vara ordentligt jordad underlättar din livsupplevelse och ditt samarbete med andevärlden.