Vad är skillnaden på Änglar & Guider?

Uppdaterat: 19 nov. 2019


Om du någon gång funderat på vad som skiljer dina Änglar från dina Guider och varför dessa inte är samma sak, så tror jag att du kommer tycka om detta inlägget.


De största skillnaderna mellan Änglar & Guider handlar om:

  • Deras erfarenhet i mänsklig form.

  • Deras syfte i ditt liv.

  • Hur mycket de kan involvera sig.


Erfarenhet i mänsklig form.


Änglar har oftast aldrig haft någon mänsklig form, medan Guider oftast har haft minst ett mänskligt liv.


Därför förstår dina Guider lättare de utmaningar och prövningar du utsätts för som människa. De förstår också hur det är att känna rädsla, vilket änglarna aldrig upplevt.


Deras syfte i ditt liv.


Du är här för att använda dig av din fria vilja och din kreativa energi att skapa ditt liv så som du önskar. Både Änglar & Guider finns där för att hjälpa, assistera och lära dig saker så du kan växa som själ i mänsklig form.


Innan du inkarnerade har du valt vilka upplevelser du önskar ha i detta livet, så att du kan utvecklas på själsnivå, och dina änglar och guider finns där för att hjälpa dig komma ihåg vilka dessa är och ha den bästa upplevelsen av dem.


I min erfarenhet hjälper Änglarna mig mest med att känna mig beskyddad, trygg, hållen och älskad. Änglarna har inget ego och har aldrig haft något ego, utan består av rent ljus och kärlek. Så de är ofta dem jag vänder mig till när jag behöver komma tillbaka till den känslan.


De olika Guiderna har oftast upplevt hur de känns att ha ett ego och de kan därför (mer praktiskt) hjälpa mig att arbeta runt eller förbi egot, för att uppfylla mitt syfte och mening i detta livet.


Dina Guider ger dig alltså mer praktiska instruktioner och vägledning i vad du behöver göra härnäst, medan dina Änglar hjälper dig ha tillit och hopp i att du är på rätt väg.


Hur mycket de kan involvera sig.


Som du kanske läst eller hört innan så behöver du be dina änglar om deras hjälp, annars har de inte rätt att lägga sig i ditt liv, såvida du inte svävar i livsfara.


Änglar har en mycket högre vibration eftersom de är så nära Källan/Gud/Gudinnan/Universum (eller vad du väljer att kalla det) och eftersom de består av rent ljus och kärlek så vet de alltid vad som är för ditt högsta bästa just nu.


Guider behöver ännu mer tillåtelse från dig för att kunna hjälpa dig. De finns inte runtomkring dig dygnet runt, så som änglarna gör, men du drar dem lätt till dig när du ber om hjälp. De är alltid väldigt villiga att hjälpa, men de kan helt enkelt inte hjälpa eller dirigera dig, om du inte först gett dem tillåtelse.


Ofta försöker både änglar och guider fånga din uppmärksamhet tillräckligt mycket för att du ska komma ihåg att be dem om hjälp, men de väntar fortfarande på din inbjudan.


Änglar påverkar dig genom ditt medvetande, de guidar dig på ett kärleksfullt, tryggt, jag-finns-här-vad-som-än-händer sätt, medan Guider ger dig mer praktiska råd, hjälp och instruktioner.


 

Olika sorters Guider.


Som jag sa innan så finns det många olika sorters guider och de varierar mycket i sin energifrekvens beroende på vilken dimension de kommer från.


Det finns guider som kan ha varit tidigare familjemedlemmar i detta eller tidigare liv, som fortsätter att guida dig från andra sidan. Kanske har du ett själskontrakt med någon som gått vidare som säger att de ska fortsätta guida dig från andra sidan.


Det finns de guider som har haft liknande upplevelser som du, i sina liv på jorden, som kommer igenom när de märker att du går igenom något liknande. De "dras" då till dig och vill hjälpa dig igenom denna perioden. Detta tjänar både dig och guiden som kommer igenom eftersom det också hjälper den att uppstiga till högre frekvens.


Det finns guider som varit experter inom ett särskilt ämne, som du kanske arbetar med, studerar eller bara är intresserad av. Du kan då be dessa om hjälp för att lättare förstå det ämnet eller komma vidare med något där d